Climatech

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Salgs og leveringsbetingelser

I denne menyen finner du link til en reklamasjonsblankett(pdf) som fylles ut og sendes oss om du har en reklamasjon.

Du finner også en kjøpsveileder som kan være til hjelp.

Maskinen leveres til sluttbruker med forpliktelser i henhold til "Lov om forbrukerkjøp" som du finner i menyen til venstre.

Garanti: Enheten og monteringen leveres som separate tjenester og av det følger at garantien på monteringen gjelder der den er utført. Det gis ikke "på stedet" garanti for enheten og kunden vil bli belastet for ekstra kostnader ved utøvelse av garantiservice ute hos kunden.

Montering: Monteringsstedet skal være klargjort og adkomst sikret for både inne og utedel. Byggteknisk informasjon for hulltagning og festepunkter må gis montør skriftelig om vi skal være ansvarlig for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, dårlig feste i mur/treverk o.l.

Varen leveres i henhold til leverandørens spesifikasjoner gjengitt i brosjyremateriell publisert av leverandøren og eventuelt på ClimaTech’s nettside (www.climatech.no) for gjeldende produkt på kjøptidspunktet. Fakturert beløp regnes som akseptert om ikke skriftlig innsigelse fremsettes ved sluttføring av leveranse. Eventuell innsigelse skal referere til konkrete poster og vise til avvik mellom avtalte og leverte varer/tjenester. Leveransen omfattes IKKE av angrerettloven (jfr § 2 punk f). Om ikke annet er skriftlig avtalt og bekreftet skal varen betales kontant når selger anser leveransen som sluttført. Om ikke annet er avtalt anses leveransen som sluttført når varen er levert, montert og testkjørt. Opplysninger om leverandør finnes på www.climatech.no og på faktura. Pris oppgitt på faktura er endelig såfremt den ikke avviker fra varens/tjenestens normalpris på en måte som kjøper eller selger må forstå er feil. Alle andre priser kan endres uten varsel og det tas forbehold om feil i tilbud, brosjyrer, internettsider og lignende. Service og support som ikke dekkes av kjøpers lovbestemte rettigheter faktureres etter de til enhver tid gjeldende satser. Om angrerettloven skulle komme til anvendelse refunderes innbetalt beløp fratrukket monterings- og demonteringskostnader samt tingens reduserte verdi. Bekreftelse av bestilling anses gjort ved muntlig eller skriftlig avtale. Kjøper kan gå fra avtalen (angre) frem til leveranse og/eller montering påbegynnes. Selgers omkostninger til oppmøte og håndtering skal dekkes av kjøper. Selger og kjøper skal begge kvittere for annullert oppdrag og dermed stå ansvarlig for forpliktelsene i henhold til disse betingelser.

You are here: Hjem