Climatech

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ventilasjon

Ventilasjonens oppgave er i første rekke å:

  • Fjerne lukt fra mennesker, tobakksrøyk, matlaging og skadelige stoffer.
  • Fjerne fukt og hindre kondens på vinduer og i vegger slik at man unngår sopp, mugg og råteskader.
  • Tilføre nok ren uteluft.

Huset og ventilasjonsanlegget skal være slik konstruert at vi får luften inn i oppholdsrom og soverom. Derfra blir den transportert videre til kjøkken og bad, hvor den trekkes ut. Når avtrekket er plassert i disse rommene dannes det et undertrykk her som fører til at den brukte luften i de andre rommene trekkes hit og ut.
I vanlige småhus med normal ventilasjon tilpasset byggets konstruksjon, skal luften skiftes ut omtrent 0,7 ganger hver time. I en moderne bolig kan det være nødvendig med mekanisk ventilasjon for å oppfylle dette kravet

Nedenfor er det tilgang til 6 eksempler på ulike typer ventilasjon, med tilhørende forklaring.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner

Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og tilførsel ved hjelp av elektriske vifter. For å minske problemet med trekk og kaldras, tilfører vi forvarmet friskluft i samme mengde som lufta vi trekker ut. Dette gir oss mulighet for å overføre 60-90% av varmen fra avtrekksluften til friskluften, såkalt varmegjenvinning. Å innstallere balansert ventilasjon med varmegjenvinning vil imidlertid ikke alltid kunne forsvares energiøkonomisk i forhold til naturlig ventilasjon. ventilasjon6
Energibruk til viftedrift og oppvarming av luft kommer i tillegg til den naturlige ventilasjon vi har via luftlekkasjer i bygget. Inneklimagevinsten er imidlertid betydelig, og sikkerheten mot fuktskader vesentlig større. For mennesker med astma/allergiproblemer kan balansert ventilasjon med gode finfiltere ha stor positiv betydning, spesielt i pollensesongen.
Sammenliknet med ren mekanisk avtrekksventilasjon gir balansert ventilasjon med varmegjenvinner også energiøkonomisk lønnsomhet.

Fortrengingsventilasjon

Fortrengningsventilasjon forutsetter ideelt sett at ventilasjonsluften tilføres med undertemperatur, strømmer som et stempel gjennom rommet og skyver forurenset luft foran seg. Vanligvis tilføres ventilasjonsluften ved gulvet, og avtrekket plasseres i / ved taket. Pga. temperatursjikting, vil romvolumet deles inn i soner, med en oppholdssone nederst hvor forurensningskonsentrasjonen er lavere enn i den forurensede sonen ved tak. ventilasjon3
Fortrengningsventilasjon kan være aktuelt i soverom hvor møbleringen er relativt enkel. Ventilasjonsluften tilføres for eksempel under et skap ved gulv for så å stige opp og trekkes av ved tak.

Mekanisk avtrekk

Et naturlig avtrekkssystem kan kombineres med mindre mekaniske viger som forsterker avtrekket, f.eks. kjøkkenventilatorer.

Ved å montere mekanisk avtrekk skapes det et undertrykk i boligen. Risikoen for trekk rundt ventilåpninger og utettheter øker. Energibehovet øker også, tildels dramatisk. Vi kan også få problemer med røykinnslag fra ovner og peiser. Men mekansik avtrekk gir oss mulighet til å kontrollere luftskiftet i boligen bedre enn naturlig avtrekk gjør. Via en varmepumpe kan vi også trekke ut varmen av avtrekkslufta og utnytte denne til oppvarming av vann, gulvvarme etc.·

ventilasjon4

Naturlig ventilasjon

Hvis vi lufter i kort tid og setter vinduene på vidt gap, er luften skiftet ut på få minutter. Jo kaldere det er ute, jo kraftigere blir luftehastigheten. Termostatene på ovnene under vinduene reagerer rask på den kalde luftstrømmen, men lufter vi kort betyr ikke dette mye for strømforbruket. Verre er det om vi setter vinduet på gløtt og lufter lenge. Da vil ovnen yte høy effekt over lang tid og til ingen nytte. ventilasjon2

Omrøringsventilasjon

I boliger er det vanligst med omrøringsventilasjon, også kalt fortynningsventilasjon.
Ved omrøringsventilasjon tilstrebes at all luften i rommet skal ha samme tilstand, dvs. lik temperatur / relativ fuktighet og renhet. Dette oppnås ved at ventilasjonsluften tilføres med stor hastighet ved taknivå og blandes inn i romluften. Ventilasjonsluften vil da redusere forurensningskonsentrasjonen i romluften ved fortynning.
ventilasjon5

Eget avtrekksystem for kjøkken

Avtrekkshette på kjøkken bør ikke tilknyttes ventilsajonssystemet for resten av boligen. Dette for å unngå forurensing av kanaler og filter og spredning av lukt fra matlaging i resten av huset. ventilasjon7
You are here: Teknisk informasjon Artikler Ventilasjon